Пн-Пт с 10-00 до 18-00
Сб-Нд за домовленістю

Загальні стани і терміни

Реквізит - обліковий запис користувача в одній з систем, на якій фіксується інформація про кількість титульних знаків.

Права вимоги (далі також скорочено - "ПТ") - права вимоги до третьої особи, резидентів України (далі - "Користувач") по дійсній дебіторській заборгованості, вираженій в національній валюті України або умовних одиницях. Права вимоги у рамках цього Договору передаються (поступаються) згідно ст. 512 і 656 Цивільного Кодексу України.

Термін титульні знаки слід розуміти як право вимоги на певний об'єм товарів або послуг без яких-небудь грошових розрахунків в розмірі встановленого еквіваленту. Титульні знаки - одиниці обліку ПТ, що візуально відображаються на Реквізиті, які має власник цього Реквізиту. Один Титульний знак враховує одиницю боргу згідно встановленого курсу, що є предметом прав вимоги. Облік ведеться в сотих долях Титульних знаків.

Електронна платіжна система (далі "ЕПС") - програмно-апаратний комплекс, що реалізовує систему розрахунків за допомогою засобів електронной комунікації між користувачами (утримувачами електронних рахунків цієї системи).

Веб-сайт Сервісу (далі "Веб-сайт") знаходиться за адресою http://cryptoexmoney.com

Під Заявкою розуміється набір даних в електронному вигляді, що поступили від Користувача з використанням програмно-технічних засобів Веб-сайту, що містить достатню інформацію про обмінну операцію.

Під операцією обміну розуміється конвертація одного типу титульних знаків ЕПС в інший тип титульних знаків тієї ж ЕПС або інший.

Предметом справжньої Угоди є надання Користувачеві послуг автоматичного обміну титульних знаків представлених на сайті ЕПС, які полягають в наступному:

  • сервіс передає, а користувач отримує наступну вимогу, що є предметом поступки основного боргу без урахування процентної ставки;

  • вартість поступки вимоги за справжньою угодою вказана на головній сторінці Веб-сайту без ПДВ;

  • предметом цього договору є угода згідно п.3 ст. 656 Цивільного Кодексу України.

Сервіс має право змінювати справжню Угоду у будь-який час без попереднього повідомлення.

Регламент обробки заявок

Актуальний перелік напрямів обмінних операцій, а також курси обміну титульних знаків опубліковані на Веб-сайті в розділі "Курси обміну", який знаходиться на головній сторінці у блоці "наші резерви".

Тарифи на обмінні операції можуть бути змінені у будь-який момент часу без попереднього сповіщення користувачів без зміни умов обміну незавершених заявок.

З моменту вступу Заявки Сервіс миттєво підтверджує можливість її виконання шляхом відправки відповідного повідомлення Користувачеві в електронному вигляді (по e - mail) або за допомогою інтерфейсу Веб-сайту.

Після оформлення Заявки Користувачеві дається 20 хвилин, щоб внести оплату. Якщо цього не відбувається, Заявка закривається автоматично.

У разі, якщо з моменту вступу Заявки можливості обробити Заявку немає, Користувач отримує відповідне повідомлення в електронному вигляді (по e - mail) чи за допомогою інтерфейсу Веб-сайту. Якщо протягом 24 годин Сервіс не знайде можливості виконати Заявку, заявка буде закрита автоматично. З моменту появи можливості виконати Заявку Користувач отримує відповідне повідомлення в електронному вигляді (по e - mail), після чого Користувач впродовж 20 хвилин повинен вчинити оплату, якщо цього не відбувається, Заявка закривається автоматично.

За фактом отримання титульних знаків на рахунок Сервісу, Сервіс виконує переказ протягом 5-120 хвилин на рахунок Користувача згідно Заявки . Якщо по яких або причинам цей переказ не вдається вчинити, операція повторюється необмежене кількість разів, поки не буде успішно здійснений переказ.

Заявка вважається виконаною з моменту переказу титульних знаків від Сервісу до Користувача на вказаний їм в Заявці рахунок в ЕПС.

Заявки, їх закриття, а також оплата по ним приймаються виключно за допомогою інтерфейсу Веб-сайту і фіксуються програмно-технічними засобами Веб-сайту. Моментом переходу ПТ сторонами визнається момент отримання оплати вартості поступки вимоги сервісом.

При поверненні засобів комісійні витрати утримуються із засобів, що поступили, за рахунок Користувача.

Сервіс в праві відмовити Користувачеві в наданні послуг з вказівкою причини відмови в електронній формі або без пояснення причин.

Обов'язки сторін

Сервіс зобов'язується що: поступається користувачеві дійсною вимогою; вимога, що поступається, сервісом нікому не поступилося і не поступиться у разі акцепту (прийняття справжньої пропозиції) користувачем.

Користувач зобов'язується сплатити вартість поступки вимоги відповідно до умов п.2.1. у терміни, вказані в п. 2.5. справжньої угоди.

У момент переходу ПТ до користувача сервіс передає Титульні знаки на Реквізит користувача в розмірі, рівному вартості ПТ, що поступаються.

Відповідальність сторін

Сервіс не несе відповідальності перед Користувачем за збиток будь-якого роду, понесений Користувачем у зв'язку з втратою, розголошуванням чи розкраданням (зломом) свого пароля третіми особами, відсутністю доступу до Веб-сайту та/або неможливістю використання послуг Сервісу.

Сервіс не несе відповідальності за збої в роботі каналів зв'язку, що забезпечують роботу Сервісу, а також за збої в роботі свого сервера та/або серверів ЕПС. Якщо у разі подібного збою переказ від Сервісу до Користувача або навпаки не був доставлений, Сервіс зобов'язується в обов'язковому порядку вирішити це питання протягом часу, сумірному на вирішення подібної проблеми.

Сервіс не несе відповідальності за некоректне або неправомірне використання Користувачем ЕПС.

Користувач гарантує, що є власником рахунку для оплати Заявки і має право розпоряджатися засобами на цьому рахунку.

Оформляючи Заявку Користувач підтверджує свою згоду на умови обміну, включаючи суму оплати, з урахуванням комісії ЕЦП (якщо така є присутнім) суму отримання, з урахуванням комісії ЕЦП (якщо така є присутнім).

Користувач несе повну відповідальність за правильність реквізитів, вказаних в Заявці.

Користувач гарантує відшкодування збитків у зв'язку з претензіями 3-х осіб, прямо або побічно пов'язаних з використанням Користувачем Сервісу.

Претензії Користувача по роботі сервісу приймаються Сервісом до розгляду за допомогою електронної пошти (чи через форму зворотного зв'язку в розділі "Контакти") і в строк не пізніше за 3-і робочі дні з моменту виникнення проблеми при пред'явленні Користувачем відповідних документів що підтверджують оплату, а також даних заявки. Термін розгляду претензії Користувача складає 5 робочих днів.

До розгляду претензій Сервіс в праві притягати уповноважених осіб, агентів ЕПС.

Дії угоди і вирішення суперечок

Угода набуває чинності з моменту акцепту (прийняття пропозиції) користувачем і припиняється виконанням. Акцептом угоди є оплата користувачем вартості поступки вимоги згідно п.2.1 цієї угоди.

У правовідносинах, не врегульованих угодою, сторони керуються чинним законодавством України.

Політика конфіденційності

Сервіс отримує персональні дані від Користувача при оформленні Заявки і фіксує їх у базі-даних.

Сервіс використовує файли cookies, дані про IP- адресу користувача, відомості про браузер користувача, для роботи програмно-технічних засобів Веб-сайту.

Сервіс в праві запросити додаткову інформацію про персональні дані користувача.

Персональні дані користувача можуть бути використані Сервісом виключно в цілях забезпечення роботи Сервісу і не можуть бути передані третім особам за винятком випадків, передбачених законодавством, правилами роботи обмінних пунктів для конкретної ЕПС і нормами міжнародного права.

Форс-мажор

Сервіс звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за справжніми Правилами внаслідок обставин непереборної сили, а саме: стихійних лих, війни або військових дій, ушкодження або несправності комунікаційних ліній змін законодавства або інших, не залежних від Сервісу, надзвичайних і невідворотних обставин, що сталися окрім його волі і за умови, що ці обставини безпосередньо вплинули на роботу Сервісу.